Recapmoduler

Huvudkontor:


Tyska vägen 2


393 56  Kalmar


Distriktskontor:


Engelbreksplan 2


114 34  Stockholm


Fabrik:


Bruksgatan 26


364 97  Fröseke


Faktureringsadress: Recapmoduler AB, Tyskavägen 2, 393 56  Kalmar


Org nr: 556403-6134