Recapmoduler

Lägenhetsmodulen, är en prisvärd bostad.


Lägenhetsmodulen kan användas för såväl tillfälliga bostadslösningar som för permanentboende.

Modulerna är kvalitetssäkrade enligt svenska byggnormer och andra branschöverenskommelser. Lägenhetsmodulerna byggs i Sverige och all utrustning i kök och badrum återfinns på den svenska marknaden. 

Planlösningen är flexibel, vi hjälper er att uforma efter era krav och önskemål för att få ett optimalt boende på ett kostnadseffektivt sätt.

En liten men bekväm bostad.

Målgruppen för lägenhetsmodulen är hyresgäster som önskar ett litet hem – det kan vara studenter, ett första hem för unga människor eller en bekväm liten bostad för pensionärer. Turistnäringen är en annan målgrupp som visat intresset för modulboendet.