Recapmoduler

Bygget på Gotland till Gotlandshem

Leverans till Gotlandshem

Produktionsförberedelse till Gotlandshem

ReCap Moduler har erhållit en order på två miljövänliga tvättmoduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK.